ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

Ο Όμιλος Ξιφασκίας Φλώρινας ανακοινώνει νέο πρόγραμμα διοργάνωσης αγώνων “STAND and FENCE”.
Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνολογική υποδομή, ο Ο.ΞΙ.Φ. προσφέρει την δυνατότητα διοργάνωσης αγώνων ξιφασκίας σε όλη την Ελλάδα.

Το “STAND and FENCE” περιλαμβάνει την μεταφορά και τοποθέτηση έως 10 πιστών και 1 τελικού κομπλέ, πλήρη γραμματειακή υποστήριξη, υπηρεσία on-line results, service, control, μικροφωνική, projectors, κ.λπ.

 

sf

Πληροφορίες:
ΟΜΙΛΟΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
Δ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, αίθουσα 17
2ο Χιλ/τρο Φλώρινας Νίκης 53100 Φλώρινα
Τηλ: 2385028600, ax: 2385044601
www.oxif.gr – email: oxif93@yahoo.com